Dynamická rovnováha

Produkty projektu: E-learning

 1. E-learningová verze vzdělávacího kurzu, 10 modulů.

Produkty projektu: vzdělávací materiály, 10 modulů

 1. Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji:
 2. Odpovědný přístup k financím:
 3. Odpovědné spotřebitelské chování:
 4. Vztah k médiím a informačním technologiím:
 5. Zdravý životní styl:
 6. Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění:
 7. Dobrovolnictví:
 8. Prevence kriminality, šikany, psychického násilí:
 9. Aktivní přístup k obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech:
 10. Aktivní občanství ve vztahu k regionu a lokálnímu společenství:

Produkty projektu: metoda debatování v občanském vzdělávání

 1. Metodická brožura
 2. Prezentace (bez vložené videosekvence, viz „video“)
 3. Rešerše debatních tezí (10 souborů)
 4. Video (velikost přesahuje limity webu, k dispozici na vyžádání)